Chi tiết nội dung
CầN THợ NAIL!!!
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | Cần-thợ-nail!!!
0
Xem
Trả lời
Cần thợ nail biết làm tay chân nước , biết làm gel polish ,biết làm bột càng tốt .Tiệm khu Mỹ trắng , tip hậu .Nếu cần sẽ bao lương theo tay nghọ ,không đủ kinh nghiệm sẽ training ..Tiệm cách Atlanta Knoxville,Nashville 1h35' lái xe . Có chổ cho thợ ở xa, Liên lạc : 423-875-4252 or 423-240-7314Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin