Chi tiết nội dung
Cần thợ làm bao lương và ăn chia
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | #NAME?
0
Xem
Trả lời
Tiệm rất cần thợ Income cao khu Mỹ trắng tiền tip rất good. Cần thợ bột và tay chân nước . có chổ ở cho thợ ở xa tiệm gần nhà . nếu thợ biết làm đủ thứ bao lương từ $800 đến $900 tùy theo tay nghọ. nếu làm hơn thì ăn chia bảo đảm không dưới giá $800 một tuần. anh chị em nào cần việc làm ổn định xin liên hệ Em Sang . (901) 619-0130. thanks youTrả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin