Chi tiết nội dung
CầN THợ NAIL ...!!!!!!
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | Cần-thợ-nail-...!!!!!!
0
Xem
Trả lời
Tiệm ở down town Columbia, rất cần thợ bột có kinh nghiệm biết làm Pink&White (biết wax càng tốt), có bằng SC. Tiệm gần trường đại học, khách 90% Mỹ trắng đa số là sinh viên nên làm rất nhẹ nhàng và bận quanh năm. Chổ làm rộng ríi, thoải mái, giá cao. Lương đảm bảo $4,000-$5,000 hoặc hơn/ tháng. Nếu cần sậµn sàng bao lương.

Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin