Chi tiết nội dung
Cần thợ nail có bằng SC.
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | #NAME?
0
Xem
Trả lời
Cần thợ nail có bằng SC, không phân biệt nam, nữ biết làm bột và tay chân nước, bao lương $1000/tuần- 6 ngày, trên ăn chia. Có nhận thợ chưa có kinh nghiệm chủ training.Xin liên lạc: 843-468-5800 or 727-239-9302

Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin