Chi tiết nội dung
CầN BíN TiệM NAIL!!! CầN THợ NAIL GấP PASTIME ở PULTIME
0
Xem
Trả lời
Vì lí do gia đình cần bán tiệm gấp. Tiệm rộng lớn, đông khách, có 6 ghế, 7 bàn, phòng wax...Giá bán $65,000.

Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin