Chi tiết nội dung
CầN THợ NAIL!!!
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | Cần-thợ-nail!!!
0
Xem
Trả lời
Cần thợ nữ gấp biết làm P&W, mani, pedi and gel, biết làm wax càng tốt. Tiệm trong mall lớn ở Pittsburgh-PA. Bao lương $5,000/tháng, trên ăn chia, lương từ $6,000-$8,000/tháng. Có chổ ở ban đầu cho thợ ở xa.

Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin