Chi tiết nội dung
CầN THợ NAIL!!!
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | -cần-thợ-nail!!!
0
Xem
Trả lời
Tiệm nail trong mall ở Shawnee-OK cần thợ nail nam/nữ có kinh nghiệm, khu Mỹ trắng, tip cao. Bao lương $800 & up, có chổ ở cho thợ ở xa. Xin liên lạc David để biết thêm chi tiết:

Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin