Chi tiết nội dung
CầN THợ NAIL GấP !!!
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | Cần-thợ-nail-gấp-!!!
0
Xem
Trả lời
Tiệm Nail rất rất là đông khách, tiền típ cao. Cần gấp thợ nails nam/nữ có bằng Ohio biết làm everything. Bao lương hoặc ăn chia. Cho làm vui vẻ, ko tranh giành.Khách và chu ở tiệm này rất dọ… thương ...mọi chi tiết xin làm ơn.

Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin