Chi tiết nội dung
CầN THợ NAIL!!!
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | Cần-thợ-nail!!!
0
Xem
Trả lời
Tiệm trong mall cần thợ gấp, sậµn sàng ăn chia hoặc bao lương tùy theo kinh nghiệm, có thể nhận thợ ko có bằng.

Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin