Chi tiết nội dung
CầN THợ NAILS GấP!
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | Cần-thợ-nails-gấp!
0
Xem
Trả lời
Tiệm cần thợ nail nam/nữ có kinh nghiệm ,thợ biết làm everything.Bao lương $1000/tuần(lương thợ làm trung bình $900-$1400 /tuần).Tiệm ở khu mỹ trắng ,có chổ ăn chổ ở cho thợ,có phòng riêng.Tiệm ở Indianapolis

Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin