Chi tiết nội dung
Cần thợ nail gấp !!!
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | -cần-thợ-nail-gấp-!!!
0
Xem
Trả lời
Cần thợ nail gấp có bằng NC Bao lương or ăn chia . Có chổ ở cho thợ ở xa . Tiệm đông khách (tip cao) xin liên hệ Charlie(336)786-2807

Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin