Chi tiết nội dung
TiệM KHU Mỹ TRắNG . CầN THợ NAIL GấP GấP !!
0
Xem
Trả lời
CầN THợ NAIL GấP GấP . CầN THợ Lí€M BộT HOặC CHí‚N TAY NƯọšC BIậ¾T Lí€M WAX Cí€NG TọT . BAO LươNG $800/6 NGí€Y ,Tí™Y THEO TAY NGHọ€, TRíŠN ăN CHIA . GIí NAIL CAO , Có PHí’NG RIíŠNG Sậ CH Sậ¼ CHO THợ ở XA . CHổ Lí€M VUI Vậº THOậ¢I MíI , TíP CAO .

Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin