Chi tiết nội dung
CầN THợ NAIL!!!
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | Cần-thợ-nail!!!
0
Xem
Trả lời
Cần thợ nail nữ có bằng NC, biết làm bột và wax càng tốt . Bao lương $800-$1000/tuần.

Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin