Chi tiết nội dung
Cần thợ nail
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | #NAME?
0
Xem
Trả lời
Cần gấp tho có kinh nghiệm TCN, gel, bột. Khu My trắng típ rất cao. Có phòng riêng, bao lương 1200/tuần. L/L a.Thanh 714-928-6661Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin