Chi tiết nội dung
CầN SANG TiệM NAIL!!!
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | -cần-sang-tiệm-nail!!!
0
Xem
Trả lời
CầN SANG TiệM NAILS vÃŒ lí do muốn( MOVING) Giá $60k có thể thương lượng!! Tiệm Rent 1'685 Sqf 1,895 Tiệm Gồm có 5 bàn 3 ghế 1ghế cho baby!!! Có phòng ăn/ phòng wax, có washer/dryer!!! Nếu thật lòng muốn mua

Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin