Chi tiết nội dung
CầN THợ NAIL!!!
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | Cần-thợ-nail!!!
0
Xem
Trả lời
Cần Gấp Gấp thợ Nail Tiệm khách đông, thợ làm vui vẻ thoải mái, không giành giựt. INCOME mùa đông cũng như mùa hè. Bao lương quanh năm $1,000 - 1400/ 1 tuần tuỳ theo tay nghọ. Có chổ ở cho thợ nếu cần. Liên lạc: Tee: 414-426-5015Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin