Chi tiết nội dung
CầN THợ NAIL (845) 794-0020
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | #NAME?
0
Xem
Trả lời
Cần thợ xuyên bang vùng upstate-NY, lương $800-$900/6 ngày, có phòng riêng cho thợ ở xa. Xin liên lạc: Tuyọn (917) 628-7750 or (845) 794-0020Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin