Chi tiết nội dung
Cần Gấp Thợ Nail Nam hay Nữ
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | #NAME?
0
Xem
Trả lời
Up state New York cần gấp thợ nail có kinh nghiệm làm trong mall mỹ trắng khu du lich. Giá cao nhất vùng (HIGHEST PRICES OF LOCAL AREA), lương cao, tiếp nhiều.....có chổ ở cho thợ ở xa.

Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin