Chi tiết nội dung
CầN THợ NAIL!!!
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | -cần-thợ-nail!!!
0
Xem
Trả lời
Cần thợ nail nữ có kinh nghiệm. Tiệm cách Quakertown 15 phút, Allentown 20 phút. Khu Mỹ trắng, tip good, bao lương hay ăn chia tùy í. Thật lòng muốn làm xin gọi: Cindy (610)282-6810.Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin