Chi tiết nội dung
Cần Thợ Nail Gấp Gấp
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | #NAME?
0
Xem
Trả lời
Tiệm đang cần gấp Thợ nail, biết làm bột Thì càng tốt, Khách lịch sự, típ Hậu. Full time, Part time ok. Bao Lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Xin liên lạc Hương: 323-542-6201 hoặc: 501-313-5639Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin