Chi tiết nội dung
CầN THợ NAIL!!! NEW ...NEW...NEW 📬
0
Xem
Trả lời
Tiệm cần thợ NAIL nam/nữ hay vợ chồng, giá cao Bao lương từ $900/tuần trên ăn chia, có chổ ở gần Tiệm sạch sẽ ,khu nhà an ninh cho thợ ở xa. Tiệm khu Mỹ trắng, gần trường University,(giá cao) tip hậu,xin liên lạc:

Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin