Chi tiết nội dung
Cần sang tiêm gấp!
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | -cần-sang-tiêm-gấp!
0
Xem
Trả lời
Tiệm tên Lovely Nails nằm trong khu Litchfield Village kế chổ Bi Lo. Tiệm mới remodel, 8 ghế spa, 6 bàn làm móng. Tất cả trong tiệm đọu mới hết. Tiền rent rẻ $1950, khu Mỹ trắng, giá nails và tip cao. Chỉ bán với $45K vì lí do cá nhân và thiếu người trong coi nên muốn sang gấp. Liên lạc để biết thêm chi tiết. Alex 315-734-5151Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin