Chi tiết nội dung
Cần thợ nails : (732) 279-1300
0
Xem
Trả lời
Cần thợ nail Cần thợ nail nam hoặc nữ, biết làm đủ thứ hoặc chân tay nước. Bao lương hoặc ăn chia 6/4 tuỳ theo khả năng. Cần gấp. Cơ hội tốt cho ai muốn làm lâu dài. Vùng Mỹ trắng, tip cao. Bao lương thợ biết làm đủ thứ $900 - $1200. Xin liên lạc số phone : (732) 604-1632 or (732) 279-1300Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin