Chi tiết nội dung
Cần sang tiệm
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | Cần-sang-tiệm
0
Xem
Trả lời
Tiệm nằm ở Wexford, hoàn toàn Mỹ trắng. Tiệm có 8 ghế lớn, 2 ghế nhọ, 8 bàn kiểu nail bar,4 gường tanning, phòng massage, waxing, máy giặt máy sấy, rộng 2,000 sqf. Thank you.

Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin