Chi tiết nội dung
Cần Bán Tiệm Nail Gấp
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | #NAME?
0
Xem
Trả lời
Cần bán Tiệm nails trong Mall. ( khu mỹ trắng). Tiệm có 12 bàn, 10 ghế làm chân, 1 phòng wax , có máy giặt và máy Xấy. Tiệm rộng 1,700 sq feet. (Nail Lounge in Partridge Creek Mall)

Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin