Chi tiết nội dung
CầN THợ NAILS GấP!
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | Cần-thợ-nails-gấp!
0
Xem
Trả lời
Cần thợ nail biết làm bột,có chổ ở cho thợ xuyên bang,khu mỹ trắng 100% ,giá cao,tip hậu ,P&W:$50.00,Deluxe:$40.00 .Bao lương hoặc ăn chia.

Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin