Chi tiết nội dung
Cần Thợ Nails
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | Cần-thợ-nails
0
Xem
Trả lời
Cần thợ nails (nam or nữ ), biết làm bột or chân tay nước. Tiệm vùng Mỹ trắng, income cao, bao lương $900 hơn ăn chia. Có chổ ăn ở trong nhà của chủ. Tiệm gần nhà, khu mỹ trắng típ cao. Liên lạc số 734-250-2086 .


1494 new st, philadelphia, pa

Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin