Chi tiết nội dung
Nails boot station cho thue
05.10.2019 : 05:29:51 PM | Lĩnh Vực Khác | pearlnailsspa
0
Xem
Trả lời

 Cần cho thuê Nails boot station (1 ghế spa Pedicure &1 bàn Manicure ) trong tiệm Nails Salon vùng Sterling, VA 20164. Ideal cho thợ Nail lâu năm có sẵn khách hẹn. Xin liên lạc: Trúc 703-624-6327

 

 

 

 Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin