Chi tiết nội dung
Cần Sang Tiệm Nail.
08.29.2016 : 06:49:45 PM | Mua Bán Tiệm | 1003 Nails
0
Xem
Trả lời


Tiệm ở Union,Nj cần sang gấp .Tiệm có 7 bàn,4 pedicure chairs và waxing room,parking in rear.Ai có nhu cầu ,vui lòng gọi Cindy (908) 810-8838.Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin