Chi tiết nội dung
CầN THợ NAIL!!!
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | -cần-thợ-nail!!!
0
Xem
Trả lời
Tiệm ở Sunrise, khu Mỹ trắng, giá nail cao...cần thợ biết làm bột và pink & white. Income 900-1000/ tuần.

Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin