Chi tiết nội dung
CầN THợ NAIL!!!
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | Cần-thợ-nail!!!
0
Xem
Trả lời
Cần nhiều Thợ nail Nữ có kinh nghiệm và Chân tay nước mới ra trường sẽ được training .Income $5000 - $6000 có nhà cho thợ ở xa xin liên lạc : Trung or Tony Phone 210 -900- 0050 or 512- 785- 0872.Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin