Chi tiết nội dung
CầN THợ Nữ BIậ¾T WAX!
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | Cần-thợ-nữ-biậ¾t-wax!
0
Xem
Trả lời
BAO $1,000/T &UP ! CầN GấP THợ biết làm PINK & WHITE and WAX; Bột Nhúng ; SCULPTING-Gel; có bằng TEXAS và thợ CHí‚N TAY NƯọšC. BAO LươNG THEO TAY NGHọ€! CHổ Lí€M THOậ¢I MíI NHƯ GIA ĐÌNH! . Tiệm trong khu nhà giàu, TIPS CAO, khu shopping lớn.Có PHí’NG CHO THợ ở !

Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin