Chi tiết nội dung
CầN THợ NAIL !!!
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | -cần-thợ-nail-!!!
0
Xem
Trả lời
Tiệm đang cần 2 thợ giỏi bột Pink & White , shellac và chân tay nước, làm khu GRAND RAPIDS mỹ trắng. Giá ped $27-$55, fill $30-$35, full set $40-$45, shellac $26-$31 tip hậu. Bao lương $800 - $1000 a week. Có nhà ở cho thợ từ xa đến. Cần thợ làm long term . Cảm ơn các bạn.

Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin