Chi tiết nội dung
Cần Thợ Nails Gấp. Gấp !!!
0
Xem
Trả lời
Cần thợ nails làm bột gấp.gấp. hoặc biết làm tấc cả (Everything), hoặc thợ làm tay chân nước GấP. GấP. Tiệm rất đông khách, tip good, khách dọ… chịu. Thợ và chủ trẻ dọ… thương. Bao lương or làm ăn chia tùy í. Mọi chi tiết

Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin