Chi tiết nội dung
CầN THợ NAIL
10.06.2016 : 09:19:58 PM | Cần Thợ Nail | Cần-thợ-nail
0
Xem
Trả lời
Tiệm cần thợ nails nữ. Biết làm hết tất cả hoặc tay chân nước. Nếu thật sự bạn có nhí í, xin gọi số điện thoại: (915)790-0801 hoặc (915)240-0891 gặp Ben để biết thêm chi tiết. Cảm ơn!Trả lời
Vui lòng hoặc Đăng ký nếu bạn muốn trả lời.
Đăng thêm tin